Privacy Verklaring

Praktijk Body Fit, Praktijk voor Shiatsu Therapie

Wij respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruiken.

 

Contactgegevens
West 9 , 9285 WB Buitenpost E-mail: info@praktijkbodyfit.nl
Telefoonnummer: 0511-842340 / 06-25463687

 

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
  een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete
  toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële
  administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. Een uitgebreider overzicht van de gegevens die ik verwerk vind je in het register van verwerkingsactiviteiten.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling in de meeste gevallen:
  ‘Natuurgeneeskundig consult, Shiatsutherapie’
 • de kosten van het consult

 

Cookies
Op de website Praktijk Body Fit worden cookies gebruikt voor het bijhouden van sitestatistieken en effectiviteit van de verschillende pagina’s.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2020.